Kräkningar.
Jag har en sexårig jaktspringertik som varje morgon "hetsäter" gräs för att sedan kräks upp detta tillsammans med gult slem. Detta kan sedan upprepas igen på kvällen. Vad beror detta på? Det har pågått i snart en månad och jag har hela tiden trott att det ska gå över, men det verkar inte så. Hon äter ett light-foder, är inte överviktig, men har tendens om hon får vanligt foder. Äter med god aptit och är pigg för övrigt.
Tacksam för svar/ Tina

För mina ögon får bilden av en typisk variant av det som oftast brukar kallas ”mild ospecifik kronisk gastrit” – det vill säga en kronisk magkatarr med akutiseringar. Det typiska består framförallt i att symtomen tycks blossa upp framförallt morgon- ibland kvällstid. I båda fallen alltså när magsäcken varit tom på föda en tid. Om man öppnar munnen på en sådan hund och luktar, kan man nästan alltid förnimma en unken andedräkt.
Gör man undersökning av och provtagning från en sådan hunds magsäck, får man nästan alltid just det svar jag angav ovan, det vill säga ”lindrig ospecifik kronisk gastrit”. Cellbilden kan variera något i detaljerna, men åtminstone mina behandlingar följer nästan alltid samma princip. Mitt förstahandsval av läkemedel blir i regel metronidazol, vilket i medicinform heter Flagyl“.
Eftersom undersökningen av magsäcken kräver allmänbedövning (sövning) av hunden och medför en hel del utgifter för hundens ägare (och även hundens försäkringsbolag), brukar jag för min egen del inleda med att behandla hunden med Flagyl“ under tre veckor – tre månader eller längre, beroende av det kliniska svaret, innan jag går vidare med den mer omfattande undersökningen. Orsaken till det är att nästan alla de här patienterna svarar bra på en sådan behandling utan att visa några negativa effekter.
Eftersom du har en springer spaniel finns det dock en liten hake med metronidazol. I vissa fall kan en behandling utlösa en nedsatt tårproduktion (KCS, torra ögon), för vilket det förekommer en ärftlig disposition hos just vissa spaniel. Jag har dock sällan sett detta hos springer och aldrig hos en sådan av den jaktliga typen. Den jaktliga förmågan påverkas enligt min egen erfarenhet inte ett dugg av behandling med Flagyl“. Exempelvis har min egen jaktlabbe fått det i stort sett dagligen (även en veterinär kan faktiskt glömma sin plikt vissa dagar!) i mer än fem års tid utan att tappa stinget för det.
Mitt råd blir alltså: Diskutera med din egen veterinär hur du bör göra i just det här fallet. Antingen Flagyl“ direkt under den tid som krävs (i vissa fall kan det som skrivits krävas ständig behandling!) eller först en noggrann undersökning ev magsäcken med endoskop för en korrekt diagnos före behandling.
Lycka till! Både med hunden och höstens upplevelser i skog och på fält.
Christer Nälser
<< tillbaka


Rävskabb.
Hej!
Vi har sett en skabbräv stryka omkring i vårt område. Undrar nu om rävskabb endast smittar vid direkt kontakt med hund eller om smitta kan finnas i tex. buskar och snår? I bland när vi arbetar brukar hundarna vistas i hundgård i några timmar, bör vi undvika detta nu med tanke på smittorisk?
Hälsningar,
Maria Stenebo

Båda varianterna av smitta förekommer. Direktkontakt räv-hund får anses utomordentligt sällsynt, även om den kan tänkas förekomma, framförallt i samband med grytjakt.
Överföring hund-hund är betydligt rimligare att tänka sig, och det är sannolikt den vanligaste formen av smittspridning i tätbebyggda områden, exempelvis i storstäder.
Överföring terräng-hund är nog också ganska vanlig, framförallt i glesbygder. Visserligen har skabbdjuren en begränsad överlevnadstid utanför värddjuren, men den omfattar i vart fall flera dygn. Och som vi alla vet har våra hundar en viss benägenhet att inte bara noga undersöka utan också att rent av rulla sig i lämningar och vittring från andra djur.
Scenariot att en skabbräv gärna gnider sig mot en grindstolpe eller något annat lämpligt föremål terrängen är alltså ingalunda oväntat och att en förbipasserande hund lite senare också ägnar samma föremål en ingående uppmärksamhet förefaller väl för de flesta också ytterst troligt, så…
I själva hundgården borde ju dock smittorisken vara ganska låg, även om skabbdrabbade rävar av och till har visat prov på ett ytterst ”irrationellt” beteende.
Christer Nälser
<< tillbaka


Äter gräs och byggnadsmaterial.
Hej,
Min labrador äter klippt gräs i stora tovor, grön potatis ur potatislandet och gnager på Leca-block. Undrar om något av detta är farligt? Det är ju lite udda...
Mvh
Sara

Farligt och farligt, jag vet inte det. Symptomen tyder dock på någon form av retning i antingen halsen (tonsiller) eller i matstrupe/magsäck..
Gör så här:
Öppna gapet på hunden och tryck med ditt långfinger lätt ner hundens tunga. Då kan du se om hunden är röd, svullen och kanske skummig i svalget och du kan också se om halsmandlarna är röda, svullna och kanske framfallna ur sina fickor. I så fall är det nog fråga om en halsinflammation, toncillit. Ett lämpligt penicillinpreparat kan då sannolikt råda bot på hundens besvär. I besvärliga fall kan det bli fråga om att operera bort mandlarna (toncillektomi).
Om du känner en uttalat unken andedräkt från halsen är det dock sannolikt fråga om en inflammation i magsäcken istället, särskilt om en och annan kräkning skulle förekomma på fastande mage (=nattetid). Diagnosen kan då preciseras med hjälp av fiberoptisk undersökning och provtagning; gastroskopi.
Rådgör med din vanliga veterinär om hus du bäst bör förfara i just ditt fall.
Christer Nälser

  << tillbaka

 
Startsida