Här är luspudeln igen!
Tack för svaret på min fråga, Christer. Mina labbar är svarta allihop. Jag har själv varit inne på immunförsvarstankegångar. De hundar som varit särskilt motståndskraftiga mot löss har nämligen varit kliniskt rena från andra infektioner såsom kennelhosta (fast de andra haft det) öroninflammationer, vattensvansar, ögonproblem med mera med mera.
Inger

Tanken på olika immunförsvar är kanske inte helt fel, särskilt om du verkligen har konstaterat en ökad allmän sjuklighet hos dina ”luspudlar”. Den iakttagelsen har emellertid inte jag lyckats göra och vid sidan av din hypotes om allmänt nersatt immunförsvar vill jag därför framkasta två egna:
Dels kan man ju tänka sig att vissa hundar utsöndrar ett doftämne (feromon) som verkar attraherande på parasiterna och gör den hunden extra begärlig för dem, dels kan man ju tänka sig att vissa hundar saknar någon enskild skyddsfaktor som verkar repellerande på just det parasitslaget och därmed gör det svårare för hunden att skydda sig mot dem.
Alla dessa tre varianter kan nog tänkas, men ingen av dem är bevisad, såvitt jag vet.
Christer Nälser
<< tillbaka


Bad under löp.
Är bad i det fria under tikens löp-period förenat med större infektionsrisker än normalt? Ska löptikar hållas ifrån vatten under den aktuella perioden eller ska man låta dem vattenträna som vanligt?
Mats

Det råder delade meningar i veterinärkåren om detta. Min egen uppfattning är att friska tikar ska kunna klara av alla sina vanliga arbetsuppgifter även under löp, dock med viss reservation för deras vilja och förmåga att då distrahera det motsatta könet
När tiken löper vidgas porerna i livmoderns blodkärl så att de röda blodkropparna förmår passera ut genom livmoderns vägg. Flödet går alltså från kärlen och ut ur tiken via slidan. När höglöpet är över, strömmar också ett stort antal vita blodkroppar ut genom livmoderns vägg. Tiken är därigenom väl skyddad mot allehanda bakterier.
Risken för infektion är alltså enligt min mening mycket liten – knappast större än annars. Du kan alltså lugnt låta tiken apportera i vatten som vanligt.
Christer Nälser
<< tillbaka


Torrlöp igen.
Angående torrlöpning eller som jag vill kalla det ett mellanlöp, så tycker jag att det inte finns någon andledning till att inte använda en tik som får mellanlöp om fördelarna uppväger nackdelarna. Har man haft uppfödning i en massa år så förstår man nog det. Det är faktiskt inget konstigt med att en tik får ett mellanlöp och hanhundarna är intresserade som vanligt, det händer väldigt ofta och om man har koll på hundarna så ser man det.

Du kan ha rätt!
Jag skrev ju inledningsvis senast att mitt svar var kontroversiellt. Inte desto mindre är det just det jag skrev som faktiskt är min åsikt.
Varken i din förra fråga eller nu kan jag utläsa vilken ras du har och jag gör därför min bedömning med utgångspunkt från att jag inte har någon uppfattning om exempelvis storleken av den genetiska populationen i just din ras – i raser med liten avelsbas får man tillåta sig extra tolerans. Inte desto mindre:
Jag anser – i motsats till vad du ger uttryck för – att det finns all anledning till en försiktig attityd i fråga om ALLA rubbningar i löpcykeln hos en avelstik. En lång tids erfarenhet av uppfödning borde snarare stödja än motsäga en sådan inställning: I min egen yrkesverksamhet har en relativt lång erfarenhet lärt mig att vara just försiktig, inte minst ifråga sådana företeelser som tycks relativt ovanliga och framförallt om de på något sätt berör avelsfunktionen. Detta gäller särskilt de tikar man väljer ut till avel, eftersom tikarnas betydelse enligt min mening väsentligt överstiger hanarna ifråga om avelsvärde.
Trots detta, alltså: Du kan ha rätt! Det är inte SÄKERT att detta har en negativ inverkan på din avelslinje, men låt mig i alla fall ordentligt mana till all försiktighet ifråga om detta: Ingen erfarenhet i världen lär kunna hjälpa dig om det förhåller sig som jag befarar, nämligen att du faktiskt kan ha fel.
Alltnog, om du har ögonen öppna och är extra känslig för alla eventuella framtida störningar hos dina framtida avelstikar, så kan det nog gå vägen.
Hur du än väljer att göra; skriver jag igen: Lycka till!
Christer Nälser

  << tillbaka

 
Startsida