Juvertumör
Hej Christer!
Jag har en elva år gammal goldentik som har en juvertumör. Den växer och är i nuläget som en knytnäve! Hon verkar inte ha något problem med den, men man vet ju aldrig. Den har börjat utvecklas mer åt ena sidan och jag är rädd att den spricker. Är det dags att åka och ta bort henne innan den spricker tycker du. Hon är pigg annars – lite halt efter motion bara, men glad i humöret.
Bengt D

Hej Bengt!
Storleken av juvertumören är respektingivande. Om tumören inte är rörlig i förhållande till omgivningen, framförallt om huden inte går att förskjuta i förhållande till tumören, så tyder det på att tumören växer infiltrativt i den omgivande vävnaden. Det finns då stor risk för att den till sist kommer att växa igenom huden och det uppstår ett sår.

Om du väljer att inte operera henne dessförinnan, är det senast då tiken bör avlivas. Det är svårt att ge råd om ”rätt” tidpunkt för en avlivning. För egen del brukar jag välja en tidpunkt då antingen min hund eller jag själv blir för mycket påverkade av sjukdomen. I det här fallet skulle jag gå efter om hunden visar tecken på att endera bli medveten om att hon har en juvertumör eller om tumören via dottertumörer ger henne symtom från andra organsystem (exempelvis aptitförlust, extrem törst, trötthet eller hosta).

Om det är så att tumören är mjuk och/eller verkar rörlig i förhållande till omgivningen, behöver det å andra sidan inte vara en elakartad tumör och i så fall kan hon kanske leva länge utan att besväras nämnvärt av sin juvertumör.

Vänta och se, blir alltså mitt råd beträffande juvertumören. För närvarande verkar den relativt ringa hältan efter motion vara hennes största problem.
Christer Nälser
<< tillbaka


Kontroll av dräktighet
Jag undrar varför du rekommenderar ultraljud för kontroll av dräktighet. Själv tar jag ett enkelt blodprov efter 21 dräktighetsdygn, som jag får analyserat till en kostnad av cirka 400:-kr. Mycket bättre tycker jag.
Vad tycker du?
Bibbi

Blodprovet säger inget om fostrens vitalitet, vilket ultraljudet gör. Därför föredrar jag det.
Christer Nälser
<< tillbaka


Pålagringar på grund av infektion?
Hej!
Jag har en 1.5 år gammal goldentik. Som vid cirka åtta månaders ålder fick en infektion i ena frambenet så att hon haltade lätt när hon sprang. Jag lät röntga armbågarna när hon var lite drygt ett år. Resultatet var mpl (måttlig (ben)pålagring ) på vänster armbåge och ua på högra. Jag undrar nu om hon fick pålagringen på grund av infektionen.
Med vänlig hälsning,
Ann-Louise.

”Nja, inte "infektionen" (var det verkligen infektion och inte inflammation?) i sig så gärna. Däremot förelåg vid tillfället troligen en inkongruens i armbågsleden med ökat tryck mot armbågsbenets ledutskott (Processus coronoideus) vilket sedan återspeglades som en benpålagring på Processus anconeus vid den senare utförda röntgenundersökningen. Tillståndet är ärftligt och hör till konceptet "ostochondros". Tiken bör ej användas i avel.
Christer Nälser
<< tillbaka


”Rinniga” ögon
Jag har en labbe som är nio månader och de två senaste månaderna har hon haft en massa klägg i ögonen. Jag har prövat med ögonsalva som jag köpte receptfritt på apoteket. Den fungerar tyvärr inget vidare bra. Nu skulle jag vilja veta vad jag bör göra.
Tack på förhand!
Irene Sjöbeck

Det är dags att låta din veterinär undersöka ögonen.
Christer Nälser
<< tillbaka


Autoimmuna sjukdomar?
Hej!
Jag har en ung hund som har inflammationer i ett par tåleder (dock utan pålagringar). Veterinären anser att det är en autoimmun sjukdom han lider av, vilket nu behandlas med kortison och hunden verkar svara bra på behandlingen. Min fråga är; vad gör att hundar får dessa sjukdomar? Vad vet man om reumatiska och autoimmuna sjukdomar hos hund? Är det ärftligt eller miljöbetingat?

En halvbror till min hund har utvecklat astma. Kan man anta att det handlar om en ärftlig benägenhet för nedsatt imunförsvar hos dessa hundar?
Med vänlig hälsning,
Anna

Såväl reumatiska som autoimmuna sjukdomar förekommer sporadiskt hos hund. Reumatiska sjukdomar är förhållandevis sällsynta. De autoimmuna sjukdomarna innebär att immunförsvaret av någon anledning börjar angripa den egna vävnaden. Angreppet riktar sig i varje enskilt fall mot någon viss kroppsvävnad, i fallet med din hund mot tålederna. Autoimmuna sjukdomar brukar benämnas efter målorgan och verkan. Man talar då om AIHA – autoimmun hemolytisk anemi –som ger kraftig akut blodbrist på grund av sönderfallande röda blodkroppar, IMT – immunmedierad trombocytopeni – som via angrepp på blodplättarna ger ökad blödningsbenägenhet etcetera.

Den för din hund beskrivna formen rör sig troligen av en variant av SLE – systemisk lupus erythematosus – som har en ledform med angrepp på bland annat just tåleder. Andra former av SLE kan angripa muskulaturen, njurarna eller hud och slemhinnor. Även reumatoid artrit förekommer, men är som sagt mer sällsynt förekommande.

Autoimmuna sjukdomar förekommer oftare i vissa raser än andra, vilket talar för att de har genetisk bakgrund. Drabbade hundar bör således inte användas i avel. Däremot är det inte helt korrekt att tala om ”nedsatt” immunförvar eftersom sjukdomen faktiskt innebär en ökad reaktion från immunförsvaret. Det är därför mer riktigt att tala om ”felaktigt” immunförsvar. Behandlingen med kortison syftar till att dämpa den immunologiska aktiviteten.
Christer Nälser
<< tillbaka


Rått kött & sjukdomar
Hej!
Jag har en fundering när det gäller utfodring. Kan man ge hundar rått kött från kyckling och gris? Vi människor kan ju få salmonella, trikiner och campylobacter. Kan hundar också drabbas av det? Bör man koka köttet eller är det OK att ge det rått?
Undrar,
Kia

Hunden löper i princip samma risk som människa för de sjukdomar du nämner. Vill man vara säker bör man alltså koka köttet, även om det bör påpekas att risken att drabbas är liten.
Christer Nälser

  << tillbaka

 
Startsida