Röntga halt valp?
Hej,
Jag skrev för en tid sedan en fråga till dej angående hälta hos vår drygt fem månader gamla valp. Problemet har nu varat i två månader. När hon har legat en stund och reser sig så haltar hon på höger framben, de första tre, fyra stegen sedan märks inget. Hon kan fara omkring i en väldig fart och då syns ingenting av det. Eftersom jag inte fått något svar från dig ännu sökte jag upp en veterinär. Han började då med att rekommendera en röntgen av armbågar, tittade sedan valpen i halsen. Det var inga fina tonsiller han såg, så han ordinerade penicillin. Han sade dessutom att hälta var ett av symtomen på "tonsillit-nånting".

Hon hade 39,3 i feber men hade sprungit hela vägen (1,5 km) till mottagningen. Vi har inte misstänkt feber eftersom hon varit pigg och känts normal på nosen. Vi tog tempen på henne morgonen efter och den var då normal (utan att ha hunnit lösa ut medicinen alltså).

Jag har kollat med uppfödaren och enligt henne så finns det inget att oroa sig för och att man inte bör röntga så små valpar.

Snälla, ge mej ett råd, jag är så orolig och vet inte hur jag ska bete mej.
Hälsningar från Gun

Jo, jag tycker nog att du för säkerhets skull bör låta röntgenundersöka valpens armbågsleder och bogleder. Just den kortvariga hältan några steg efter vila tyder på i vart fall en inkongruent led med lokalt ökad belastning i leden.

Eftersom hältan verkar snabbt övergående (men den kan ju faktiskt vara dubbelsidig också!), kanske risken för skador på armbågsbenets ledutskott (Processus coronoideus) eller andra skador i leden inte är så stor, men eftersom prognosen för behandling är mer gynnsam vid tidig diagnos tycker jag att indikationen för röntgen föreligger.
Christer Nälser
<< tillbaka


Spyr galla
Hej!
Jag har en münsterländertik på tio månader som får mat tre gånger per dag, vid 6.30, 13 och 17.30. Ibland vaknar hon på nätterna vid 3-4-tiden och spyr galla, och jag har fått rådet att ge henne "nattmacka" vid 21-tiden. Det fungerar bra, hon har slutat spy på nätterna.

Nu till min fråga. Hon har dåligt med matlust, skulle det hjälpa att ge henne mat bara två gånger per dag för att aptiten skulle bli bättre, eller är det sämre för magen? Nattmackan hade jag tänkt att hon skulle få behålla. Tilläggas kan att hon är smal, absolut inte det minsta rund.
Karin L

Det verkar som om din ungtik har kronisk magkatarr (gastrit) som du ser akutiseringar av när hon kräks på fastande mage.

Man skulle kunna tänka sig olika medicinska behandlingar, man jag tror att både du och jag känner tveksamhet att börja med någon långvarig tillförsel av läkemedel till en så ung hund. Jag tror dock att det kan vara lämpligt med en kortare kur, säg tio dagar eller så, mot en tänkt bakteriellt orsakad gastrit. Kontakta din lokale veterinär för den saken.

Annars är det nog en fördel med flera mindre mål än få stora till hundar med problem från magsäcken, så jag tycker att du ska fortsätta med tre mål/dag plus "nattmackan".
Christer Nälser
<< tillbaka


Crohns sjukdom
Hej Christer!
Vi har en labradorhane (7 år) som har fått blodiga diarréer och kräkningar. Veterinären tror att det kan vara Crohns sjukdom. Jag skulle bli mycket tacksam om jaga kunde få en beskrivning av vad Crohns sjukdom innebär, hur den uppkommer, prognos etcetera. Vi har just fått ta bort vår labradortik på grund av åldersskäl och det känns nu mycket tungt att vår andra hund har drabbats av sjukdom.
Mycket tacksam för ett svar!
Bästa hälsningar,
Greta S

Crohns sjukdom (morbus Crohn) är en ofta mycket svårbehandlad variant av kronisk grovtarminflammation (kolit). Diagnosen MC kan bara ställas med hjälp av vävnadsprov (biopsi), men grovtarminflammation i största allmänhet (det finns ett antal varianter) kan man ju på goda grunder misstänka med ledning av symtombilden.

Allmänt gäller att man ska vara återhållsam med ”godis” och annat på patienter med kolit. Grundregeln är att först finna en diet som verkar fungera och sedan hålla sig till den så strikt som möjligt. I akuta faser och även vid återfall och i mindre vanliga fall ständigt, stöttar man med medicinering.

De läkemedel som är aktuella är sulfasalazin (Salazopyrin), metronidazol (Flagyl) eller kortison (Prednisolon) i förening med fiberrik diet. Jag brukar sätta mina patienter på Hill’s w/d tillsammans med i första hand Flagyl eller Salazopyrin.

Vissa patienter svarar utmärkt på behandlingen andra dåligt eller inte ens något. Men du ska absolut göra några försök innan du ger upp!
Christer Nälser
<< tillbaka


Är dåligt immunförsvar ärftligt?
Hej!
Jag undrar om dåligt immunförsvar är ärftligt. Undrar också om allergi är ärftligt. Om man parar en tik, som har måttliga och diffusa problem med allergi och eventuellt dåligt immunförsvar, kan det då vara någon risk för tiken att lättare få problem vid dräktighet och valpning, och är det risk för komplikationer vid valpning?

Till slut, blir valparna smittade av hudinfektioner, om det skulle dyka upp sådana när de är nyfödda?
Med vänlig hälsning,
Syster Yster

Nedsatt immunförsvar inklusive allergier har genetisk bakgrund. I första hand bör man alltså INTE låta sådana djur reproducera sig, även om det knappast borde medföra någon ökad risk för problem just med dräktighet eller förlossning. Däremot sprids ju de sämre generna ut i hundpopulationen medförande bland annat fler fall av hudbesvär i framtiden.

Egentligen är det hela mycket enkelt: Endast fullt friska, mentalt sunda och funktionellt dugliga hundar bör användas i aveln. De andra kan väl få duga som de är utan avelsinsats?
Christer Nälser
<< tillbaka


Vaccination?
Vad är skillnaden på de olika fabrikaten för hundvaccin. mot parvo, valpsjuka och så vidare?

Är något speciellt vaccin att föredra?
Med vänlig hälsning,
Per Göranson

Det finns en väsentlig skillnad som gäller vacciner mot parvovirus. Två typer finns, antingen avdödat (inaktiverat) vaccin eller levande försvagat.

Avödade vacciner leder inte till mätbar antikroppsbildning i blodbanorna i samma utsträckning som levande vaccin och är enligt min åsikt då heller inte säkert lika effektivt.

Levande parvovaccin leder i mycket större utsträckning till bildning av cirkulerande antikroppar och kan därmed anses vara något effektivare, men har nackdelen att det i kombination med vaccin mot valpsjuka/HCC leder till fler fall (någon procent) av överkänslighetsreaktion med kliande uppsvällning av ansiktet som dominerande symtom.

Följande vaccintyper används i Sverige:
Parvo (P) – levande eller avdödat vaccin. Ges ensamt eller i kombinationsvaccin.

Valpsjuka/HCC (DH)– ett dubbelvaccin som alltid ges kombinerat – skyddar mot valpsjuka och smittsam leversjukdom (HCC). Alltid levande.

Parainfluensa (Pi) – vaccin mot kennelhosta. Verksamt mot vissa av de smittämnen som förekommer.

Typen av vaccin framgår av vaccinets bokstavkombination, Till exempel är DHPPi ett kombinerat vaccin mot valpsjuka (D; distemper), leverinfektion (H; hepatit), parvo (P) och parainfluensa (Pi). Om parvovirusvaccinet är levande brukar beteckningen ”live” anges efter bokstavskombinationen.

Dessutom används vacciner mot rabies och leptospiros var för sig eller i kombination för hundar som avses tas med utomlands.

Någon skillnad av betydelse mellan olika fabrikat på vaccinet föreligger inte, utöver vad som sagts i fråga om levande kontra avdödat parvovaccin ovan.
Christer Nälser

  << tillbaka

 
Startsida