Ivomec och collie
Varför tål inte collieraserna Ivomec? Vad är det som händer? Är några fler raser drabbade?
Cathrin

Det har gjorts två undersökningar (som jag känner till), där det visade sig att cirka 25% av de collies som behandlades med ivermektin (Ivomec) i dosen 0,20 mg/kg eller högre utvecklade grava neurologiska symtom (stört allmäntillstånd, koma och några dog).

Ivermektin är en stor molekyl, som normalt inte tillåts passera genom blodkärlens porer i centrala nervsystemet. Porerna är mindre där än i andra organsystem och man talar därför om ”blod-hjärnbarriären”. Det förefaller som de drabbade hundarna har en genetisk defekt med större genomsläpplighet i blod-hjärnbarriären, så att läkemedlet kan passera över och nå det centrala nervsystemet hos hunden.

Ivermektin är ett nervgift som blockerar en transmittorsubstans (GABA – gamma-ammino-smörsyra), vars uppgift är att föra över nervimpulserna mellan olika nervtrådar. Hos ryggradsdjuren (till exempel hundar) finns GABA bara i det centrala nervsystemet, men parasiterna har ingen uppdelning i centralt och perifert nervsystem. I praktiken blir därför parasiterna förlamade av medlet.

Strängt taget har man bara bevisat intoleransen mot ivermektin hos collie, med för egen del undantar jag också shetland sheepdog. Hos övriga raser föreligger mig veterligen inte något problem med intolerans annat än om hunden av andra orsaker råkar ha en nedsatt blod-hjärnbarriär (till exempel på grund av hjärnhinneinflammation eller av annan sjukdomsorsak).
Christer Nälser
<< tillbaka


Inga tårkanaler?
Hej!
Jag har en valp på snart fyra månader som har fått väldigt rinnande ögon, inte variga men rinnande. Veterinären tror att han kanske inte har några tårkanaler över huvud taget (hällde grön färg i ögonen som inte kom ut i näsan som det skulle) men tyckte att en ögonspecialist skulle titta på honom under sövning för säkerhets skull.

Det konstiga är att han hade torra fina ögon i början och hos uppfödaren (och ögon UA på besiktningsintyget). Om det varit en medfödd missbildning, att tårkanalerna saknades, borde väl det ha märkts tidigare resan som späd valp?

Vad kan göras åt ett sådant problem om det nu skulle vara rätt diagnos?
Britta

Om tårkanalerna är igensatta på grund av inflammation, kan man åstadkomma en bättring genom upprepade spolningar av kanalerna. Rör det sig om missbildningar med outvecklade tårkanaler får man avgöra från fall till fall. Små förändringar kan man justera kirurgiskt, men större ingrepp brukar löna sig sämre på grund av den ärrvävnad som bildas efter operationen.

Det är inte alltid man upptäcker missbildade tårkanaler vid valpbesiktningen, eftersom en orsak till det ökade tårflödet ofta är en överstimulering av ögats lokala immunförsvar hos valpen. Det är ju exempelvis inte säkert att en sådan retning förelåg vid valpbesiktningen. Jag tycker också att du ska låta någon ögonspecialist undersöka lite närmare.
Christer Nälser
<< tillbaka


Hörselskador?
Jag undrar i vilken omfattning man bör ta hänsyn till sin hunds hörsel i samband med skjutning. Jag har aldrig reflekterat på någon skaderisk i samband med jakt, men härom veckan var vi några som diskuterade saken på skjutbanan, det är ju naturligt för oss att skydda öronen vid ett sådant tillfälle. Tål hundens hörsel mer än vår, eller blir den också nersatt av buller?
Tacksam för svar,
Med vänlig hälsning,
Erik

Min egen inställning ligger närmast den du själv tycks ge uttryck för: Inget att bry sig nämnvärt om, så länge man iakttar sunt förnuft. Det finns undersökningar som hävdar att hunden liksom vi kan få nedsatt hörsel, men min uppfattning är att det verkar ske i mindre utsträckning än hos oss.

De allra flesta fall av dövhet eller nedsatt hörsel hos hundar jag stöter på har genetiska orsaker eller – vanligare – rör sig om en åldersorsakad (senil) dövhet. Inte i ett enda fall har jag kliniskt kunnat påvisa hörselskada orsakad av skottlossning under jakt!

Alltså borde det räcka med att vanligt sunt förnuft får råda, vilket innebär att hunden antingen hålls bakom skjutplatsen vid övningar på skjutbanan eller inte alls tas med dit. I vanlig jakt ser jag inga skäl till restriktioner.
Christer Nälser
<< tillbaka


Grönt sekret och dålig mage
Jag har en sexårig drever sedan en dryg månad, och det har periodvis kommit grönt sekret vid penis. Vad är det och hur åtgärdas det bäst?

Han har även sedan ett par dagar varit väldigt lös imagen (flertal nattliga olyckor inne – trist). Han äter inte heller så bra, bara riktigt gott. Han har alltid levt på hundfoder förut. Hur skall man bäst hjälpa honom med magen? Kan det finnas en koppling mot att han slickar i sig det gröna sekretet?
Med vänlig hälsning,
Thomas R

Det gröna sekretet kommer troligare från förhuden än från själva penis. Med stor sannolikhet är det alltså fråga om förhudskatarr. Behöver ofta inte behandlas alls, men om du vill kan du skölja förhuden med till exempel väl utspädd jodopaxlösning (spädes till senapsgul färg, brun är för stark) någon gång per vecka. I svårare fall kan också antibiotikasalva användas.

Symtomen från magen har troligen inte något samband med förhudskatarren. Eftersom sjukhistorien är kort (”några dagar”) och han visar tecken på nedsatt aptit, tycker jag att man ska utreda orsaken till tarmbesvären lite utförligare och därefter sätta in adekvat behandling.
Åk till veterinären, alltså!
Christer Nälser
<< tillbaka


Borrelia
Jag undrar om du har någon bild av hur stor chansen är att en hund med konstaterad borrelios kan bli helt symptomfri och hur länge man kan förvänta sig är normalt att besvären kvarstår. Hos vår hund yttrar sig besvären i form av stelhet, hältor, dålig aptit och "dåligt humör" på kvällarna. Vissa dagar verkar han helt bra, rör sig utan problem, äter bra och är glad och harmonisk även på kvällarna.
Med vänlig hälsning,
Yvonne

Någon procentsats går inte att ge eftersom infektion av såväl Borrelia som Ehrlichia kan ge återkommande symtom hela livet. Prognosen anses dock allmänt något mer gynnsam för borrelios än för ehrlichios, vilket kanske kan ingjuta en smula hopp. Behandlingen mot kronisk borrelios bör vara doxycyklin (till exempel Vibramycin) under lång tid.
Christer Nälser
<< tillbaka


Fästingvaccin?
Jag har en fråga angående vaccin mot fästingar på hund. Numera finns det ju vaccin att tillgå för oss människor. Finns det även vaccin för våra hundar eller är det något som kanske är på gång.
Eva

Något generellt vaccin mot fästingar finns inte och lär heller inte gå att framställa. Det är de vanliga förebyggande parasitrepellerande preparaten (Exspot eller Frontline) som gäller.

Däremot finns det vaccin framtaget för humant bruk mot fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE efter Tick Borne Encephalitis), en sjukdom som orsakas av en infektion av ett virus som fästingar kan förmedla.

Något TBE-vaccin för hund finns inte tillgängligt för närvarande och är mig veterligt inte heller under framtagning. Lika illa är det ifråga om borrelios och ehrlichios, två sjukdomar som också kan överföras från fästingar infekterade av mikroorganismerna Borrelia eller Ehrlichia.

En orsak till att det inte framställs vacciner mot de fästingburna infektionsämnena torde vara att antalet fall är få, regionalt begränsade och inte direkt överförbara från smittade individer. Eventuellt kan man tänka sig att man lokalt i till exempel USA kan ha behov av dylika vacciner, men det är knappast aktuellt för våra förhållanden inom överskådlig tid.
Christer Nälser

  << tillbaka

 
Startsida