Halsont.
Min labbehane (snart fem år) har nyligen fått sina halsmandlar bortoperarade. Men tydligen var det inte mandlarna som var orsaken till det "tjocka" i halsen – utan det var något de kallade för spottcysta. Min fråga är: Vad är en spotcysta och hur behandlas eller vad gör man åt det?
Helena Boström

Det rör sig om en sluten utförsgång i den saliv-producerande spottkörteln, vilket medför att saliven (”spottet”) stängs in i ett hålrum. Efterhand som hunden vill utsöndra saliv, exempelvis i samband med födointag, sker en ökad ansamling av spott i hålrummet. Till slut blir mängden innesluten saliv så stor att den kan skönjas från utsidan. Cystan växer ända tills trycket i den innestängda saliven i princip når samma nivå som blodtrycket i den salivproducerande körteln. Då inställs en jämvikt, där det inte längre fylls på mer saliv till cystan.

Som du förstår av resonemanget ovan lönar det sig knappast att bara tömma cystan på dess innehåll. Då sjunker ju trycket i blåsan och ny saliv kommer att fylllas på tills jämvikten nås igen.

Här blir det alltså nästan alltid fråga om kirurgi, där man avlägsnar hela den drabbade cystan – i regel faktiskt hela den drabbade körteln. Ibland kan det vara lite stökigt efter operationen, eftersom det lätt bildas nya cystor eller vätskande sår ifall inte all körtelvävnad avlägsnas. I regel är det klokast att vända sig till ett djursjukhus en sådan här gång.

Inget att direkt oroa sig för alltså, med medicinsk behandling lyckas endast mindre ofta klara av behandlingen. Förbered dig mentalt på att det kan tillstöta komplikationer efter operationen, men dessa går nästan alltid att bemästra till full avläkning även om det kan ta lite extra lång tid.
Christer Nälser
<< tillbaka


Katarakt
Jag skulle vilja veta skillnaden mellan olika slags katarakt, och vad de olika typerna av katarakt innebär? Bakre polär, total, främre y-som och övrig partiell. Hur är det med ärftligheten?
Tackar på förhand,
Anette

Katarakt är helt enkelt en grumling i ögats lins. Benämningen hänsyftar till kataraktens läge i linsen: ”Bakre polär” anger att katarakten är lokaliserad till linsens bakre pol, ”främre Y-söm” till den främre sömliknande Y-formade delen av linsens centralare del. Sett framifrån genom linsen får man då följande ordning i djupled: Främre polär – främre Y-söm – bakre Y-söm och bakre polär. Har katarakten en annan lokalisering i linsen talar man om ”övrig partiell”, där ”partiell” anger att katarakten är begränsad i utbredning, till skillnad mot en ”total”, där katarakten omfattar hela linsen.

Katarakter är inte alltid statiska till sin utbredning utan blir ofta större med tiden och man talar då om den är progressiv. I vissa fall blir den alltså total.

En stor del av katarakterna är ärftliga och olika raser har i regel typiska former av katarakter, såväl i fråga om lokalisering, debutålder och progressivitet. Arvsgången för ärftlig katarakt tycks följa ett recessivt mönster, där man alltså kan vara anlagsbärare utan att själv utveckla symtom. Eftersom de enskilda fallen uppvisar relativt stor variation, är det sannolikt fler än ett enstaka par av gener inblandat, så kallad polygen nedärvning. I vissa raser förekommer avelsprogram som syftar till att minska förekomsten av katarakt i rasen.

Det finns också flera former av förvärvade katarakter, till exempel genom skada på ögat. Katarakt kan också uppkomma sekundärt till annan sjukdom. Ett exempel på det är ögonsjukdomen PRA (progressiv retinal atrofi), där den primära ögonsjukdomen egentligen är lokaliserad till ögats näthinna, retina. Även sjukdomar som primärt inte drabbar ögonen kan leda till katarakt och här kan vi ta sockersjuka, diabetes mellitus, som exempel.

I lindriga fall kan katarakter helt sakna klinisk betydelse för den drabbade hunden, medan man i mer utbredda former får räkna med någon form av synnedsättning. Är det fråga om total eller nästan total katarakt kan det bli aktuellt att förbättra situationen genom att operera bort den sjuka linsen.
Christer Nälser
<< tillbaka


Måste medicinska foder vara så dyra?
Vår springer spaniel som snart är två år, har haft besvär med torr hud, eksem, klåda och så vidare sedan han var liten. Han får för närvarande kortisonbehandling, en halv tablett varannan dag och även penicillin varannan vecka. Dessutom har vi bytt fodret till Specific, Eicosa.

Han verkar klara sig rätt bra med denna behandling, vilken innebär att medicindoserna har kunnat minskas. Min fråga är angående fodret, vilket är rätt dyrt i längden. Finns det möjlighet att uppnå samma effekt som Eicosa fodret, med något annat av era foder. Vad är det som gör det här fodret så speciellt, eftersom det är så fruktansvärt dyrt?
Eija Syrjä

Denna fråga borde kanske snarare riktas till fodrets tillverkare Leo, men jag kan ju ge några allmänna synpunkter på varje medicinska foder blir dyrare än standardfoder.

Till dels handlar det om speciella råvaror, som kan vara mer eller mindre exklusiva att anskaffa och att bereda (men som är nödvändiga för att fodret ska kunna ha avsedd verkan), sedan kan tillverkningen av fodret kräva speciella procedurer och slutligen så är marknaden för produkten ofta så liten att man tillverkar mindre serier.

Alla inblandade parter ska ju tjäna lite pengar också, och om man startar med ett relativt högt pris på produktens komponenter och tillverkning, så kan det nog bli ganska dyrt för konsumenten i slutänden.
Christer Nälser

Bästa Eija
Jag kan bara hålla med Christer i hans svar på din fråga. Dock finns där ytterliggare ett par synpunkter som jag vill bidra med. SPECIFIC Eicosa innehåller mycket stora mängder essentiella fettsyror från fisk. Dessa fettsyror har mycket goda egenskaper. De kan, om de tillförs i hög dos, dämpa en överdriven inflammation vid till exempel allergi. Detta resulterar bland annat i mindre klåda hos hunden.

Jag har själv sedan något år tillbaka ätit dessa fettsyror i form av kapslar som man köper i hälsokostaffärer. De är mycket dyra. Jag roade mig med att jämföra halterna av de två viktigaste och biologiskt mest aktiva fettsyrorna, EPA och DHA, i två hälsokostpreparat (TRIOMEGA och FRIGGS Omega-3), med SPECIFIC Eicosa och sen jämföra priset i kr/g. Beräkningen visar att om Leo skulle ta ut samma pris för fettsyrorna som hälsokostpreparaten gör, skulle priset stiga från 670 kr för 10 kg till 1030 kr respektive 2380 kr för 10 kg. Då har jag inte räknat med kostnader för övriga ingredienser som finns i fodret.

Jag tycker personligen att det viktigaste är att hunden blir fri från sin klåda. Kostnaden för en 20 kg hund blir med SPECIFIC Eicosa cirka 17 kronor om dagen. Detta kan jämföras med vad det kostar att köra en bil. De flesta bilar är dyrare än så att köra en enda mil.

Kan man dessutom med fodrets hjälp minska på kortison och andra mediciner, som till exempel antibiotika, är än mera vunnit.

SPECIFIC Eicosa kostar alltså mer än vad våra övriga foder, men råvarorna och den kliniska nyttan motiverar det högre priset.
Med vänlig hälsning
Leo Animal Health
Thomas Hedin
Försäljningschef

  << tillbaka

 
Startsida