Erlichia
Min hund har ehrlichios. Kommer han att få kvarstående men av det eller hjälper alltid antibiotika som behandling? Han har förmodligen haft det en längre tid eftersom han länge varit stel i leder och haft dålig aptit, utan att veterinär har kunnat lokalisera hans smärtor. När äntligen blodprov togs, konstaterades ehrlichios.
Tacksam för svar!
May Bosetti

Ehrlichios går nästan alltid att helt bota i den akuta fasen. I fallet med din hund rör det sig om en kronisk fas av sjukdomen, vilken tyvärr inte alltid går att helt bota, även om det går i vissa fall. Här blir alltså prognosen garderad och du bör noga ge akt på alla former av symtom som tyder på att sjukdomen blossar upp igen (akutiseras). Ofta, men inte alltid, får hunden då feber, varför du bör ta tempen på din hund så snart den verkar sjuk på minsta sätt. I de akuta faserna bör hunden behandlas med tetracyklin, doxycyklin eller kloramfenikol i tillräcklig dos och behandling kan behövas ganska lång tid vid varje tillfälle.

Det enda du kan göra i nuläget är alltså att hålla tummarna och agera snabbt vid nya symtom, som kanske kommer eller kanske inte.
Christer Nälser
<< tillbaka

Erlichios II
Det konstaterades för ett år sedan att min då tvåårige flathane hade erlichios. Han låg precis på gränsvärdet. Jag sökte veterinär på grund av att han vinglade och tappade balansen efter ett sökpass. Efter en liten stund var han uppe på benen som inget hade hänt.

Han fick antibiotika och har varit symtomfri i ett år när han nu helgen drabbades igen! Vi tränade sök och han gick en tuff bana. När vi var klara föll han ihop och var alldeles stum i benen ungefär som en löpare som kommer i mål och blir liggande alldeles slut. Vi fick honom att röra på sig, masserade honom och vattnade honom. Efter en stunds vila var han uppe på benen igen.

Min fråga: Kan erlichios ploppa upp så här? Kan en hund drabbas på samma sätt som en slutkörd löpare? Huvudet är fullt av frågor och vill veta så mycket som möjligt om erlichos och dess biverkningar. Tacksam för svar.
Ing-Marie

Ja, tyvärr. Ehrlichios går nästan alltid lätt att bota i den akuta fasen, när sjukdomen är ”färsk”. I kroniska fall, som hos din hund, är prognosen mer garderad och sjukdomen kan blossa upp om och om igen. Led- och muskelinflammationer med åtföljande stelhet är de vanligaste symtomen vid kronisk ehrlichios, men det finns en räcka av mer eller mindre diffusa symtom. Dit hör även symptom från hjärna och hjärnhinnor, lungor, hjärta och cirkulation, blodbildande organ, ögon mm. Även diagnosen är knepig att ställa, eftersom det i regel inte räcker med att påvisa förekomst av antikroppar utan också att den så kallade antikropstitern stiger mellan två provtagningar.

Det du kan och bör göra är att vara extra observant på alla sjukdomstecken och agera snabbt. Ofta, men inte alltid, får hunden feber i samband med sjukdomsutbrotten, så du bör ta för vana att tempa hunden vid allehanda symtom. Behandling med tetracyklin, doxycyklin eller kloramfenikol i tillräcklig dos och under tillräckligt lång tid vid varje akutisering erfordras.

Samråd med din veterinär. Kanske kan han eller hon se till att du alltid har tillgång till adekvata läkemedel, så att du snabbt kan sätta in behandling vid symtom?
Christer Nälser
<< tillbaka


Förhöjda gallsyrevärden
Hej!
En av mina hundar, en femårig borderterriertik, har vid ett par tillfällen haft förhöjda gallsyrevärden. Övrig blodstatus samt lever- och njurstatus har dessa ggr varit utan aanmärkning. Symtomen hon uppvisat dessa gånger har varit kraftigt nedsatt aptit samt grön avföring. Hon har också vid ett tillfälle haft en gallstensavgång med svår men snabbt övergående smärta.

Jag har aldrig fått någon vettig förklaring till detta med förhöjda gallsyrevärden, så nu frågar jag dig: vad kan detta bero på? Vilken behandling rekommenderar du? Denna hund hade för ett par år sedan en diagnosticerad ehrlichios. Kan detta ha någon betydelse? Kan ehrlichios ge lever- och/eller njurpåverkan?
Annika Gran

Höga gallsyrevärden ses bland annat i samband med gallstas på grund av blockerade gallgångar i levern. Det kan bero på inflammationer, gallstensbildning mm. Ehrlichios kan bland mycket annat ge upphov till en inflammatorisk leverförstoring och därmed ökat tryck på gallvägarna och alltså förhöjda gallsyror. Men som sagt, det kan finnas många andra skäl också, som exempelvis gallstenen i fallet med din hund. Liksom vid alla fall där kronisk ehrlichios kan tänkas, bör man vara extra observant på alla sjukdomssymtom och försöka komma under så snabb behandling som möjligt. I just din hunds fall – där leverförändringar ingår i sjukdomsbilden – krävs extra bevakning i samband med behandlingen, eftersom just de användbara tetracyklinerna eller doxycyklinerna kan kräva dosanpassning till en eventuellt nedsatt leverfunktion.
Christer Nälser
<< tillbaka


HALSPROBLEM
Hejsan!
Jag har en petit basset tik på två och ett halvt år, som snörvlar (hon verkar vilja hosta upp något irriterande från halsen) under spårarbete. Lika så inträffar det under drevjakt samt under cykelträning.

Helt klart blir hon påverkad av detta, hon blir besvärad och som jag upplever det, lite trött. Detta inträffar endast vid situationerna ovan och inte "till vardags". Vi har vid enstaka gånger hört hur hon snarkar när hon sover, och då tillfälliga snarkningar, inga ihållande snarkningar med andra ord.

p>Jag har lyssnat med andra hunderfarna och fått rådet att kontakta veterinär för kontroll av hals och tonciller. Jag kommer troligen att göra detta men vill avvakta ditt svar först.
Mvh
Gunnar

Förutom halsmandlar (tonciller) bör man kanske kontrollera näshåla, lungor och faktiskt också magen på en sådan här patient. Jag har själv av och till kommit i kontakt med hundar som får halsbesvär under jakt på grund av sura uppstötningar från magen och som först när det problemet rättats till börjat fungera normalt igen.
Christer Nälser

  << tillbaka

 
Startsida