Hur hindra hunden skaka sig?
Hvordan lærer man en hund at den ikke skal riste seg når den kommer ut av vannet?

Jag förmodar att du menar att det gäller vattenapportering och att hunden har för vana att släppa apporten för att skaka vattnet ur pälsen innan den lämnar av viltet/dummyn till jägaren/tränaren.
Det finns flera olika sätt som jag tycker du ska försöka med. Först och främst kan du under träning gå ut i vattnet och möta hunden så att den gör avlämning innan den hunnit skaka av sig. Successivt försöker du få den att lämna av allt närmare stranden utan att först skaka vattnet ur pälsen. Lyckas du med detta ett antal gånger i följd ökar möjligheten för dig att förhindra skakning med ett ”nej”, om hunden vid kanske fjärde eller femte avlämningen en bit ut i vattnet skulle visa tendens att skaka sig. Du har ju inte sagt ”nej” när den inte skakade sig, så sannolikheten för att den ska börja förstå vad du menar är relativt stor. Den har naturligtvis lättare att förknippa ditt nej med skakningen om du säger till i exakt rätt ögonblick, just som hunden tippar huvudet åt ene hållet för att liksom ta sats för en skakning. Lyckas du förhindra skakning bör du ta dummyn snabbt och låt hunden skaka sig och få beröm. Efter ett tag förstår hunden att ditt nej betyder att den inte får skaka sig.
Ett annat sätt kan vara att du, just när hunden fått fast botten under fötterna, går eller springer upp mot land medan du kallar på hunden. Då låter den förhoppningsvis bli att skaka vattnet ur pälsen och börjar springa mot dig med apporten. Låt den avlämna i flygande fläng och sedan skaka av sig. Upprepa övningen, men försök springa allt senare och allt kortare sträckor. Nästa steg är att sätta hunden när den kommit i kapp och kräva en ordentlig avlämning. Försöker den skaka sig då bör ett varnande ”nej” vara tillräckligt för att hindra den.
I stället för att springa upp mot land kan du i samma situation stå kvar ett par meter från vattnet och kasta en dummy över axeln, upp mot land. Sannolikt skyndar hunden då på stegen och glömmer att skaka sig. Lyckas manövern ett antal gånger är chansen stor att hunden förstår ditt missnöje när den någon gång försöker skaka vattnet ur pälsen för en avlämning.
Sten Ch
<< tillbaka


Mentala och jaktliga egenskaper.
Jag har en fråga som skulle vara intressant att få höra Maries åsikt om som dels har studerad etologi och tränat retriever samt är aktiv inom SBK.
Frågan gäller sambandet mellan en retrievers mentala och jaktliga egenskaper då det ofta är tabu att prata om mentalitet på retriever. Kan mentaltest vara ett komplement till jaktprov för utvärdering ur avelssynvinkel, tänker då till exempel på goldenklubbens JUM-projekt? Vilka mentala egenskaper (enligt mentaltest) är i så fall viktiga på retriever? Kan till exempel vissa brister hos en ras lättare testas genom mentaltest då vissa brister kan tränas bort och inte framstå under ett jaktprov?
Camilla

Hej!
Att tala om mentalitet på retriever är nog inte tabu längre, allt fler börjar få upp ögonen för att man kan använda SBK's mentaltester för att se hur även jakthundar fungerar. Jag anser att mentaltester absolut kan vara ett komplement till jaktprov för AVELSUTVÄRDERING. Här måste jag få poängtera att man inte kan använda ett enskilt jaktprov/mentaltest eller ens flera jaktprov/mentaltester från en tilltänkt avelshund och se detta som en garant för att hunden i fråga skulle vara en bra avelshund. Bara för att en hund själv är duktig på prov, betyder det inte automatiskt att den är en god avelshund. Det kan exempelvis vara en mycket skicklig förare som fört fram en medelmåtta till oanade höjder. En bra avelshund är däremot den hund som har tillräckligt många avkommor prövade efter sig, och där AVKOMMORNA visat goda resultat.
Goldenklubben har ju ett problem med att utvärdera de jaktliga egenskaperna, eftersom så få av rasens representanter faktiskt testas på jaktprov. Självklart kan man dels arbeta för att fler hundar kommer till jaktprov, men man kan också göra mentaltester för att få ett grepp om hundarnas mentalitet och jaktliga egenskaper. Goldenklubben har även en kompletterande jaktdel på sina test, som man hoppas ska kunna visa hur rasen beter sig i jaktliga situationer. Som jag ser det, är alla egenskaper som testas i mentaltestet viktiga hos jakthundar, sen är det troligen olika intensitet av olika beteenden vi vill ha fram hos olika raser. Jag vet inte om vissa brister kan tränas bort rent generellt till jaktprov och därför bättre skulle bedömas vid mentaltest.
Om stor andel individer av en ras testas på jaktprov, skulle det troligen inte finnas ett så stort behov av att genomföra mentaltester i den rasen. Men i de raser där få hundar prövas på jaktprov, skulle mentaltester kompletterat med en anpassad jaktdel troligen vara ett alldeles utmärkt sätt att i framtiden kunna ge avelshundar en rättvis värdering. Det är ju relativt lätt att testa hela kullar eller ett stort antal individer ur en ras om man inte behöver träna innan, och då kan vem som helst testa sin hund, vilket gör att fler avelshundar kan värderas med större säkerhet.
Marie Sallander
<< tillbaka


Falkenering, Game Fair och kaninjakt.
Tack för en trevlig sajt den uppskattas mycket! Jag har en fråga. När/var äger årets game fair i UK rum? Tips om saker att ha med är jakt med falkar och hökar. Vapen tester och andra tillbehör.
Thomas

Jag tar det sista först. Vi är en jakthundsajt, inte en jakt- och vapensajt. Naturligtvis kan vi komma in på dessa ämnen i samband med någon jakthundfråga, men vi tar inte upp dem för deras egen skull. Personligen hoppas jag att det är ett säsongtecken att alla pratar hundträning och inte jakt med hundarna. Förhoppningsvis blir det mera fågelhundsjakt på sajten till hösten. Du hjälper väl till?
Jakt med hök och falk ligger tyvärr också utanför området – såvida ämnet inte berör våra jakthundar i relation till falkenering. Men är du intresserad av jakt med hök och falk kan jag tipsa att Svenska Falkenerarförbundet har årsmöte i Malmö den 25 mars klockan 15. Kontakta magnus.wildt@telia.com om du är intresserad.
Att prata Game Fair är däremot helt tillåtet, eftersom mässan omfattar så många hundaktiviteter. Årets CLA Game Fair går av stapeln på Blenheim Palace i Oxfordshire 28 – 30 juli. Blenheim skänktes av brittiska parlamentet till John Churchill, den förste hertigen av Marlborough, efter segern över fransmän och bayrare vid Blindheim i det spanska tronföljdskriget någon gång i början av 1700-talet. Det är alltså inte bara Gothenburg och Copenhagen som vittnar om britternas arroganta sätt att förengelska utländska namn. Churchills släkt bor kvar på Blenheim, och om jag nu ska fortsätta att skrapa fram fakta om stället ur minnets dunkla vrår var Winston son (eller möjligen brorson) till dåvarande hertigen Sir Randolph Churchill.

 

Prins Frederick Duleep Singh under en kaninjakt, troligen på Blenheim. Bakom honom patronpojken och laddarna med två extra bössor. I bakgrunden käppförsedda drevkarlar.

Men det jag tycker är intressantast med Blenheim är den fantastiska kaninjakt som ägde rum där den 7 oktober 1898. Aldrig har fler kaniner skjutits på en dag, åtminstone inte i Europa. Där skulle ni varit med och apporterat med era retriever eller stött med spaniel! Jag letar i min dators fildjungel efter en artikel jag en gång skrev om jakten och bjuder på följande axplock:
Klockan tio minuter över nio på morgonen började det första drevet, The Fishery, som gav 4 harar och 231 kaniner. I andra såten, från Belt till Furze Platt, sköts tre rapphöns och 883 kaniner. Tredje drevet slutade vid Big Clump och resulterade i fem rapphöns, två harar och 1 290 kaniner. Drev nummer fyra, Rosamond's Well, adderade en hare och 560 kaniner till det redan nedlagda bytet och femte drevet, Forteen Acre Clump, ytterligare fyra rapphöns, 19 harar och 1 627 kaniner. I sjätte drevet, som omfattade Spring Clump och New Park, nedlades en rapphöna och 1 963 kaniner och i det sjunde och sista, The Fern, 179 kaniner.
Efter jakten uppsamlades ytterligare 210 kaniner och det totala bytet under dagen blev således 13 rapphöns, 26 harar och 6 943 kaniner, sammanlagt 6 982 vilt! Jakten avbröts under 35 minuter för lunch och avslutades klockan 17.40. Hade dagsljuset räckt till kunde man ha skjutit ytterligare 500 kaniner.
Lite mer statistik: skyttar var Sir Randolph Churchill, Sir Robert Gresley, Mr. Stephen Wombwell och prinsarna Frederick och Victor Duleep Singh. De båda sistnämnda var sonsöner till sikhernas härskare och sikhrikets grundare den legendariske Ranjit Sing, Lejonet av Punjab, den ende indiska maharadja som engelsmännen inte besegrade. Victor och Frederick kallades ”Norfolks svarta prinsar” och tillhörde Englands bästa jaktskyttar på sin tid. De rankades fyra respektive delad sexa i Bailey’s Magazine. När ska Expressen eller Aftonbladet börja ranka Sveriges bästa jaktskyttar?
Victor Duleep Singh avfyrade under dagen 2500 skott och dödade 1651 vilt. Brodern Frederick Duleep Singh fick 1523 vilt med 2450 skott. Sammanlagt avlossades 10180 skott av de fem jägarna av vilka ingen, enligt hertigens dagbok, hade det minsta ont i axeln på kvällen. Låt oss hoppas att hundarna mådde lika prima efteråt.
Om ni besöker årets Game Fair: Glöm inte att kolla in Furze Platt, Big Clump, Rosamond's Well och de andra platserna för att se om där är några kaniner kvar!
Sten Ch

  << tillbaka

 
Startsida