Log in
 Valpköp...  
Namn: trudi
Datum: Söndag den 9 November 2003 Kl: 16:34
Jenny, du säger att "tikens modersbeteende har också visat sig ha mycket liten inverkan på valparnas fortsatta utveckling." Vad grundar du det på? Tvärtom finns det ju en undersökning, gjord vid hundskolan i Sollefteå om jag inte missminner mig, som visar att tikens modersbeteende tvärtom har stor betydelse för valparnas fortsatta utveckling. Bäst utvecklades de valpar med "lagom" mammor, dvs tikar som engagerade sig, fostrade och lekte med valparna. Valpar med slappa mödrar utvecklades i en sämre riktning, liksom valpar med väl stränga/hårda mödrar. Det låter väl fullständigt logiskt, nog vore det väl underligt om just valpar, till skillnad från alla andra däggdjur, inte påverkades av sin mors sätt att ta hand om dem.

Namn: Mats G
Datum: Söndag den 9 November 2003 Kl: 13:20
Tack för fina tips!
Ska nu ut och frossa i jaktprovsstatistik och se om jag hittar någon kull från en supertik och en hd-fri hanhund.

Ps!Vi ses väl på något jaktprov nästa år.

Namn: Ulf
Datum: Fredag den 7 November 2003 Kl: 20:31
Det beror lite på vad man talar om. Gäller det vanligt genetisk arv i
kromosomerna så kommer 50 % från vardera tiken och hanen. Men det gäller
endast cellkärnan. Den övriga delen av den cell som bygger upp den färdiga
individen är kopior av moderns äggcell. Rent materiellt svara den delen för
ca 98 % av cellens totala massa. Dessutom finns det ute i cellen annat DNA,
dvs arvsanlag, som bara kan nedärvas genom modern. Sannolikt har de
arvsanlagen ingenting med kroppsstruktur och yttre egenskaper att göra. Men
de är livsviktiga för cellen eftersom de enheter som bär sådana anlag,
mitokondrierna, reglerar cellens energiomsättning.

Sedan tillkommer det faktum att ungarna skall växa upp inuti moderns kropp
och försörjas av henne. Under den tiden sker en del påverkan från mor till
ungar. Därefter kommer digivningsperioden med både fysisk och mental
påverkan.

Summan av allt detta blir att modern totalt sett är viktigare för avkomman
än fadern sett både genetiskt och biologiskt. Men det klasssika arvet från
kromosomerna kommer som sagt lika mycket från far och mor.

Namn: Nettan
Datum: Torsdag den 6 November 2003 Kl: 22:29
Jenny: Var kan jag läsa mer om det du skriver om tikars modersbeteende? Tack!

Namn: Jenny
Datum: Torsdag den 6 November 2003 Kl: 21:42
Hej på er alla!

Måste bara lägga in några rader angående inavel och nedärvningsprocent.
Ulf: Samtliga studier gjorda på hund visar att båda föräldradjuren nedärver lika stor del av sina egenskaper till valparna (dvs 50/50). Tikens modersbeteende har också visat sig ha mycket liten inverkan på valparnas fortsatta utveckling. Du får gärna referera till den källa som du läst som säger 75 % från tiken.
Mats: Du har rätt i att det snabbaste sättet att speciallisera en egenskap är att inavla. Du har dock glömt en mycket viktig del, det är inte bara de åtråvärda egenskapera som kommer fram vid inavel utan även de dåliga. Vid inavel ökar även risken för att ärftliga sjukdomar ska dyka upp markant. En annan fara är inavelsdepressioner vilket framledes leder till för liten genetisk variation i rasen.

Mvh Jenny (som inte kunde hålla tyst)

Namn: Hugo
Datum: Torsdag den 6 November 2003 Kl: 19:27
Ulf G, nu trampar du allt i klaveret. Vad har du för belägg för det du skriver. All forskning tyder på att föräldradjurens gener "ger" hälften var. Om du skall speciallisera en egenskap är det ju erfarenhetsmässigt dokumenterat att man skall inavla så hårt som möjligt, det är ju så en ras uppstår. Inavla och selektera, breed a lot - kill a lot!

Namn: Ulf M
Datum: Torsdag den 6 November 2003 Kl: 19:18
En rättelse på mitt tidigare inlägg." Ett tecken på att uppfödarna arbetar efter en låg inavelsgrad är valpar med likvärdiga egenskaper".

Namn: Ulf M
Datum: Torsdag den 6 November 2003 Kl: 18:52
Mats G. Tikens gener dominerar med 75 % oavsett ras. Inavelsgraden är en viktig faktor, den skall vara så låg som möjligt. Nära släktskap ger sämre kvalitet på valparna oavsett hur bra föräldararna är.Jag vet inte hur det är med stående fågelhundar men vi labbeägare har stor hjälp av avelsstatistiken på wwww.labrador.nu. Ett tecken på att uppfödarna arbetat efter en låg avelsgrad är valpar med likvärdiga kvaliteter.

Namn: Emla
Datum: Torsdag den 6 November 2003 Kl: 09:29
Ja... Så klart, tänkte inte det på! Så likartade föräldrar som möjligt!! Ju mer homogen ens avel är ju mer styr man in sin avel på att veta vad man får. Precis som Johan skrev så finns det folk fortfarande som tror att det fungerar så att man får mitt emellan...

På tal om en ensam tik i en kull så jag har träffat en sådan tik och, jo hon är vass ;o) Men eftersom att flertalet hanar också är det, så har det nog inget med att göra att hon var ensam! Hade det varit tre tikar i kullen och en varit vass så skulle man väl inte tänkt på det på samma sätt...

Namn: JK
Datum: Torsdag den 6 November 2003 Kl: 07:43
Valpköpet är alltid ett lotteri, men kan förbättra oddsen genom att att ta lotterna från tomboler som historiskt gett
flest vinster:) M.a.o ska man göra en grundligt undersökning
av uppfödare inom den ras man valt, lyssna objektivt på vad folk i allmänhet anser, samt gärna få möjlighet att se båda föräldradjuren i arbet på jakt.
Där jag köpt hund har uppfödaren testat valparna när de är 5-6 veckor ungefär på samma sätt som görs när tjänsehundar testas. testen går ut på att se hur hunden beter sig i olika situationer. t.ex om den frimodigt undersöker ny miljö, om de visar onormal rädsla vid överraskning (ljud) mm. utifrån detta får man fram en "rå" profil vad det är för individ. Att bara kolla meriter tror jag inte på eftersom hundar får så olika förutsättningar beroende på ägare. vissa tränar sina hundar mindre, andra startat 37 ggr på prov och uppnår tillslut sina meriter med lite tur och snälla domare:) till sist tror jag också man ska välja valp med hjärtat, hunden kommer ju att vara din följeslagare under många år och hund som är omtyckt blir också en "bra" hund även om den inte lyckas erövra så många höga meriter.

Namn: Sten Ch
Datum: Onsdag den 5 November 2003 Kl: 18:16
Inte skitsnack - okunnighet!

Namn: Mats G
Datum: Onsdag den 5 November 2003 Kl: 17:15
Jag har hört att en kull med typ 5 hanar och 1 tik så ska tiken va lite extra vass.
Än en kull med 3hanar och 3 tikar .

Är de någon som har någon erfarenhet?Eller är det bara skitsnack?

Namn: Johan
Datum: Onsdag den 5 November 2003 Kl: 16:24
Jag vill gärna att de båda föräldrarna är likartade till sättet. Dvs vill man ha en hund som har medelstort sök så leta efter en parning där båda föräldrarna söker på det sättet. Om man tar och parar en "storgångare" med en som söker snävt så inbillar jag mig att resultatet kan bli allt däremellan. Det samma gäller utseendet/storleken.

Namn: Melker
Datum: Tisdag den 4 November 2003 Kl: 18:45
Utöver genbidraget står ju tiken även för valpens fostran de första ~8 veckorna så det gör ju inget om hon är extra trevlig :-)

Namn: Emla
Datum: Tisdag den 4 November 2003 Kl: 18:22
Du skall givetvis kolla både på tikens och hanens meriter och tidigare avkommor till de båda. Valpen ärver hälften av mamman och hälften av pappan...

Namn: Mats G
Datum: Tisdag den 4 November 2003 Kl: 18:15

Tänker skaffa mig en valp och har lite funderingar.
Ska man gå efter tikens meriter och tidigare kullar eller gäller det mera att kolla att hanhunden har riktiga meriter?
Är tikens gener mera dominerande?
Eller är det olika mellan raser?
För man vill ju köpa det man tror sig veta är de bästa bland stående fågelhundar.(Ni kan utelämna ras namn)
Hur har ni andra valt??? och vad blev resultatet?

  << tillbaka
EftersöksService: 798    ApportService: 451    Forum: 28 806    
Startsida