Log in
 Personlighet hos hundar...  
Namn: *PW*
Datum: Lördag den 1 November 2003 Kl: 19:50

Man KAN naturligtvis träna inför MH och andra mentaltester men.. det syns när en tränad hund beträder banan. Det syns tom mkt tydligt! Sällan ger det bra reslutat eller eftersträvansvärda reaktionr dessutom så.. ganska dumt att träna det:)

De flesta har dock insett detta och tränar därför inte sina hundar inför dessa tester.

Vad gäller Eva så är hon mkt bra.. har själv gått för henne.. hon tillhör inte samma typ av övriga "hundpyskologer" jag stött på.

I de flesta fall har det helt enkelt gått för långt med nya modet "de mjuka metoderna" man får ganska många kursare som fått problem med sina hundar för att de bara fått lära sig att "leda hunden med godis" och inte vara en naturlig god ledare utan att behöva muta hunden till lydnad.

Vet inte vilket som är mest sorgligt men en sak är ju att bara man har tillräckligt med pengar så kan vem som helst utbilda sig och sedan få titeln som hundpsykolog.. vare sig man har särskilt många år av hund bakom sig eller några meriter som visar att man verkligen kan det man ska lära ut...


Namn: Mikael
Datum: Fredag den 31 Oktober 2003 Kl: 15:10
Angående MH så kan går det ju faktiskt att träna hunden innan den genomgår testet på de moment som testet innehåller så någon absolut objektivitet i det testet finns inte. Har egna erfarenheter av både "old school" tränare och moderna. Mitt intryck är att det faktiskt har skett en rejäl kuskapsutveckling på området. Metoderna blir successivt bättre. Vore väl konstigt om detta inte var fallet. Rekommenderar träning för Eva Bodfält, www.hundkonsulten.se, en sann upplevelse!

Namn: *PW*
Datum: Måndag den 27 Oktober 2003 Kl: 07:29

Så sant så.. speciellt de sista raderna om marknadsmässig... ;)

Namn: Torsti Mäkinen
Datum: Lördag den 25 Oktober 2003 Kl: 00:10
Egenskapen "Personlighet hos hundar" är nog känt sedan de första hundarna tämjdes av, alternativt sökte sig till, stenåldersmannen. Den han hade hade mest nytta och nöje av behöll han! Doctorsavhandlingar med titeln "Personlighet hos hundar" kommer vi nog att se med ungefär 10 års mellanrum även i framtiden. Historien upprepar sig med andra ord... och betalar sig med för den delen, antar jag!

Få av dagens unga hundägare känner till general Hutchinson som var den första som satte i tryck det moderna tänkesättet att träna en hund på(någon gång i början på 1800 talet) eller Peter Moxon (runt 1950) eller Konrad Lorenz (början på 1900 talet). Allt av den jordnära hundträning som vi känner till idag har sitt urspung i dessa herrars erfarenheter och upptäckter.

Sen har vi ju alla kunskap om dessa sk. hundpsykologer men det är en helt annan (marknadsmässig-) historia!

Torsti


Namn: *PW*
Datum: Fredag den 24 Oktober 2003 Kl: 13:17

Håller helt med dig TML, de ursprungluiga testerna är i alla avseenden det mest ultimata.. i en del. Det ett MH kan visa är ju de bitarna som inte föraren kan påvärka.

En bra förare kan föra en hund som kanske inte egentligen är så bra mentalt så att den ser ut att vara mkt bra... men på ett MH kan det istället visa sig at hunden kanske har rädslor och nerver samt brist på dådkraft som kan göra att den inte är lämplig i aveln.

Inte alla CH som är lämpliga avelshundar och då kan det ju vara bra med ett komplement. Prov i kombination med MH och eventuellt funktionsbeskrivningar mm.

I slutändan är det dock alltid uppfödaren som styr:) Som det är idag så är det ju allt för få upfödare som ens kommer på jaktproven....


Namn: aksels matte
Datum: Fredag den 24 Oktober 2003 Kl: 09:05
Just sådant som man tror att man vet säkert är det extra viktigt att undersöka tycker jag. Vem vet - man kan ju bli förvånad.

Namn: TML
Datum: Torsdag den 23 Oktober 2003 Kl: 14:47
Hmm... jag ser att jag vek ut lite. Ämnet var just personlighet. Hur mäta detta? Egenskaper i form av nytta som arbetshund kan vara bra att ha på papper, men är det inte lättare att träffa huden man vill får en rättvis helhetsbild av personligheten? Det jag menar är att just detta är så svårt att sätta på pränt.

Namn: TML
Datum: Torsdag den 23 Oktober 2003 Kl: 14:35
(Poäng till Linda om "hundlighet" ;-))

Beskrivningar på olika sätt kan nog vara bra för att ge fingervisningar åt vilket håll någonting pekar. Något defintivt besked kan man dock inte alltid räkna med.

Ultimata testen blir när hunden får syssla med det den verkligen är avsedd för.


Namn: Linda A
Datum: Torsdag den 23 Oktober 2003 Kl: 13:02
Men det heter väl inte personlighet när det gäller hundar, det borde ju heta hundlighet! :-)

Namn: *PW*
Datum: Torsdag den 23 Oktober 2003 Kl: 11:20
Kenth har satt ord och en avhandling på det som egentligen inte är så nytt. Visst är alla hundar olika med olika personligheter och rätt använt så kan ett MH vara en god hjälp i aveln.

Men han kanske får fler att tänka till lite i sin avel...kan vi hoppas:)

Namn: Karl
Datum: Torsdag den 23 Oktober 2003 Kl: 11:06Personlighet även hos hundar!
2003-06-10

Kanske skulle man kunna tro att personlighet är något som enkom finns hos oss människor. Men så är ingalunda fallet, enligt Kenth Svartberg vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, som i sin doktorsavhandling studerat personlighet hos hundar. Han har visat att hundar - precis som människor - skiljer sig i ängslighet, lekfullhet och intresse att mingla runt med okända människor!

Personlighet hos djur kan beskrivas som individens typiska sätt att agera i olika situationer. Kenth Svartberg har studerat hundars personlighet med hjälp av ett test där hunden får möta olika typer av situationer. Genom att analysera data från ett stort antal hundar av ett flertal raser har han funnit stöd för olika personlighetsdrag hos hunden. Det är framförallt tre viktiga särdag som kommer fram i testet.

En av dessa är hundens attityd mot främmande människor - från en misstänksam och reserverad hållning, till en positiv attityd där hunden gärna hälsar glatt på främlingar. Ett annat drag är hundens allmänna reaktion på okända händelser i miljön, där hundar kan placeras på en skala från mycket liten rädsla i kombination med stor nyfikenhet, till stor rädsla och liten nyfikenhet. Det tredje tydliga personlighetsdraget är hundens intresse att leka med människor, både kända och okända. Dessa personlighetsdrag är stabila över upprepade tester.

Dessutom går personligheten från testet igen i andra situationer. Dels tycks personlighetsdragen vara viktiga för att lyckas i prov som är utformade för brukshundar, men det finns också tydliga kopplingar mellan personlighet i testet och hur sällskapshunden normalt fungerar i vardagen. Intressant för framtidens hundar är att rastypisk personlighet i hög grad tycks påverkas av modern avel, och inte bero på rasernas ursprungliga sysslor. Kenth Svartberg har exempelvis funnit en koppling mellan avel mot användande på utställningar, och hög grad av försiktighet både mot människor och mot händelser i miljön. Detta går stick i stäv med personlighet hos populära raser, vilka kännetecknas av stor lekfullhet och social framåtanda. Avhandlingen visar sammanfattningsvis att flera viktiga aspekter av hundens personlighet låter sig beskrivas med hjälp av ett beteendetest, vilket kan användas exempelvis i avelsarbete och för förutsägelser om framtida beteende i olika situationer.

Doktorsavhandlingens titel: Personality in dogs

Disputationen äger rum torsdag den 12 juni kl. 10.00 i sal G, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 16, Frescati. Opponent är professor Per Jensen, Avdelningen för biologi, Linköpings universitet.


  << tillbaka
EftersöksService: 798    ApportService: 451    Forum: 28 806    
Startsida