Log in
 Färskfruset hundfoder...  
Namn: mia*
Datum: Tisdag den 9 Februari 2010 Kl: 23:06
Ja, viltgående djur är mer näringsrika.
Även dess ev utfodring spelar mer eller mindre roll.
Ex odlad lax som utfodras med pellets, har mycket lägre nivåer av de viktiga fettsyrona.
Hjort som går i hägn med sparsam stödutfodring har mindre skillnad i slutprodukt.

Visst går det utmärkt att utfodra med en hel ren, hare, hjort, viltsvin mm. Både i hel och mald form.

Enklast är dock antagligen färskfoder...
Billigast är Fodax. Håller något lägre kvalité på köttråvaran, men innehåller mer animalier än övriga svenska färskfoder.

Eller så ger man Vom og Hundemat från Norge.
Fritt från spannmål och mer likt ett "bytesdjur".

Färskfoder kan uppfattas som de innehåller mindre näring, bara för att de innehåller mer naturlig vätska.
Man måste alltså räkna om näringsnivån efter torrsubstans. Ca 90% i torrfoder och ca 20-25% i färskfoder.

Hårt arbetande hundar mår bäst av en kost med övervägande färsk(animalisk) mat.
Ger ett snabbare energitillskott och snabbare muskeldepåuppfyllnad.

Namn: rospigan
Datum: Måndag den 25 Januari 2010 Kl: 14:34
Det här med livsmedelsindustrin och näringsvärde är så pass intressant att det tål att funderas över så länge som det finns folk på jorden. Sådana som kallar sig läkare och näringsexperter talar ofta om enbart "rött" respektive "vitt" kött. Jag fick det kastat i ansiktet av min egen läkare för en tid sedan men brydde mig inte om att då ta någon diskution.

Man kan, om man tror på vad de säger, få för sig att det finns någon standard på rött respektive vitt kött som gör att den är lika ur vilket djur den än kommer ifrån. Vi som jagar mycket har förståss ett bredare perspektiv men den stora allmänheten jagar tyvärr inte.

Biologen Lars Wilsson skriver i sin bok "Välfärdens ohälsa" om vår mat nu i jämförelse med vad vi historiskt har ätit, ända tillbaka till stenåldern. En liten men mycket intressant detalj han nämner handlar om näringvärdet i tamren. Renen väljer ju i allmänhet sin föda själv och dess kött har då ett mycket högt näringsvärde. Ibland blir dock snöförhållandena i deras betesmarker så svåra att renägarna måste stödutfodra renarna för att inte alltför många skall svälta ihjäl. Näringsvärdet i en sådan stödutfodrad ren sjunker då dramatiskt.

Slutsatsen blir då att om man vill betala dyrt för utmärkt renkött åt sig själv eller sin hund så är det bäst att ta reda på om renen nyligen stödutfodrats eller inte. Annars kanske man betalar för hela paketet men får bara halva.

Redan Dr. Hagdahl redogjorde i sin kokbok (ca. 1890)om det utmärkta Gotländska fåret som fått beta ute och "fritt fått välja sin föda" året runt och vars kött och fett således var ytterst hälsobefrämjande. Redan då tycks det alltså ha varit stor skillnad på industrikött och viltkött.

En italiensk kvinna, född i en liten bergsby någonstans i utkanten av den italienska civilationen hamnade i USA som biologiforskare. Så småningom tog hon sig tillbaka till sin lilla by där hönsen gick fritt ute i naturen och skaffade sig sin egen föda. Hon jämförde halten av näringsämnen i deras ägg, framför allt omega 3 och 6 fettsyror, med äkta, hypermoderna, vinstmaximerade brittiska "industriägg", d.v.s. moderna burhöns. Halten av O-3 och O-6 fetter i de italienska bergsäggen var 50 gånger, jag upprepar: 50 ggr högre än i de brittiska industriäggen!

Man kan därför fråga sig om inte EU borde ha en bättre definition på ägg och annat livsmedel än vad som är fallet idag. Om en gurka är krokig eller en potatis är tvättad har ingen som helst betydelse för dess egentliga värde som livsmedel.

EU är dock enligt min mening ingen institution med syfte att bevara freden i Europa längre. EU har förvandlats till ett verktyg för storindustrin, framför allt livsmedelsindustrin att maximera sina vinster och att bibehålla och ständigt stärka sitt grepp om konsumenterna.

Den som konsekvensanalyserar de beslut som kommer från Bryssel finner snart att varje beslut, oberoende av vilket slag det än må vara, gynnar storindustrin. Det sista är väl det här kommande förbudet mot surströmming, före det slog man i ett slag ut samtliga deltidsfiskare i Norden, före det slog man ut de små kustfiskarna med olika beslut som omöjliggjorde en fortsatt verksamhet o.s.v. o.s.v.

För varje liten årsfångst för en småskalig fiskare som man kan slå ut kan en stor industritrålare hålla sin trål i sjön några minuter längre. Många bäckar små blir till slut till en stor hög med vinstpengar.

EU försöker också förvandla hela Norden till ett rovdjursreservat. Man kan tycka att storindustrin inte på något sätt skulle kunna gynnas av det men det är precis vad som sker. Varje älg. hjort, orre och hare som äts av rovdjuren kan aldrig hamna i grytan hos jägarna och motsvarande mängd industrikött kommer att inhandlas. Ännu en liten bit av salami från frankrike eller tyskland kan säljas. Det ultimata målet är att allt nordiskt vilt förtärs av rovdjuren, då har livsmedelsindustrin hela marknaden för sig själv.

På vägen dit gör man allt för att det kvarvarande vilda inte kommer ut på marknaden genom regler och förordningar som gör affärsmässig hantering av vilt så dyr att endast en liten exklusiv skara av medborgare, troligen bestoende av ledare för storindustrin, har råd att inhandla det över disk.

Vi kan alltså konstatera att med ökande rovdjurspopulationer kommer det genomsnittliga näringsinnehållet i den mat vi äter att minska direkt proportionellt mot ökningen av rovdjurspopulationen. Lokalt, där man av tradition ätit nästa uteslutande vilt, kommer denna minskning av näringsvärdet i maten att vara dramatisk.

Därtill får vi lägga effekten av att det numera är nästa omöjligt för större delen av befolkning att få tillgång till riktigt färsk, fin och hel fisk, endast årsgamla, urvattnade, bleka pappersmassaliknande fileer återstår i frysdiskarna, vilket medför att vi eller våra hundar inte längre äter för att må bra utan endast för att överleva.

För även om livsmedelsindustrin gärna skulle vilja uttnyttja den fördummade konsumenten till det yttersta så kommer de aldrig att servera oss så dålig mat att vi svälter ihjäl med magen full. Nej, vi kommer att överleva men endast så mycket att vi fortfarande är en fungerande marknad med ett enda syfte - att maximera vinsterna!

Hur kommer det sig då att vi inte gör myteri eller skapar en revolution? Redan gamla romarna visste att man kan hålla folk lugna och lydiga genom att ge dem bröd och skådespel. Precis samma sker idag. 95% av befolkningen arbetar åt de resterande 5 %:erna. Så skedde på arbetslägren i det gamla Sovjet. Att det inte höll som det var tänkt berodde på att den ryska duman glömde bort att ge både bröd och skådespel åt det arbetande folket. Ett litet men fatlt misstag i alltför många femårsplaner.

Dagens västerländska arbetsläger består huvudsakligen av storstäderna. Där finns det ett överflöd av både bröd och skådespel och där maximeras även vinsterna på bästa sätt. Det närmaste målet nu är att få 99% av befolkningen att arbeta för den kvarvarande procenten. Detta sker genom att bit för bit stänga av landsbygden och få den fortfarande motsträviga lilla klicken av ruckelromatiker till storstadens arbetsläger. När vargarna har tuggit i sig den sista envisa gubbens eller gummans ko eller tacka,då har man nått vinstmaximerarnas Nirvana och EU har fullbordats precis som det står i skapelseskriften!

Bröd och skådespel är alltså nyckelorden som man styr den stora massan med. I USA har inte ens alla bröd men alla har dessto mera skådespel, mest i hela världen faktiskt (bortsett från Berlusconis Italien) så det tycks inte vara den inbördes storleken av brödet och skådespelet som är avgörande utan den totala massan av de två komponenterna.

Varför skriver jag detta? Jag bestämde mig i går redan att inte göra något vettigt idag utan vila från jobbet med timmerstockarna i skogen.

Dessutom tänkar jag naturligtvis på våra stackars vinstmaximerade hundar och det stackars vilt jag aldrig kommer att få jaga och äta, tack vare ett vinstmaximerat EU.

Torsti

Namn: rospigan
Datum: Söndag den 24 Januari 2010 Kl: 20:41
Shit! Jag menade "torrfoder innehåller också lite vatten", kanske runt 10%

Torsti

Namn: rospigan
Datum: Söndag den 24 Januari 2010 Kl: 20:35
Man skall inte rakt av jämföra färskfoder med torrfoder genom att rakt av titta på procenten av ingrediencer.

Om man mal ner en hel ren t.ex. till färskfoder så kommer den att innehålla ca. 70% vatten som naturligt finns i alla kroppar. En gurka innehåller väl mera än 90% vatten - kan jag tänka. Vatten innehåller inget anna än väte och syre i en mycket stabil förening, helt näringslöst med andra ord.

Om hunden äter torrfoder så måste den dricka till sig en hel del mera vatten än vad den behöver om den äter färskfoder. Det blir i slutändan ett nollsummespel (finns det ett sånt ord?).

Om man korrekt vill jämföra mängden av olika ingredienser i fodret så brukar man jämföra i "procent av torrsubstans", d.v.s. när man i både färskfodret och torrfodret har reducerat bort allt vatten (färskfodret innehåller också lite vatten).

Det här ger heller inget slutgiltigt svar. Vitamin "x" kanske inte kan upptagas av tarmen om fodret inte också innehåller mineral "y". Ett foder "A" kanske har mycket av vitamin "x" men inget av mineral "y".

Ett annat foder "B" kanske har lite av vitamin "x" men mycket av mineral "y". Foder "B" kommer då att ge mera av vitamin "x" till tarmen än foder "A" då foder "A" inte har något av det för upptagning av vitamin "X" nödvändiga mineral "y".

Verkar det råddigt? Det är det :-))

För min del utgår jag ifrån att en nermald ren ger bättre och hälsosammare näring åt hunden än torrfoder. Jag har bara inte råd att köpa, transportera och förvara det i de mängder som skulle göra det ekonomiskt försvarsvart.

Torsti

Namn: kh 3.0 awd
Datum: Söndag den 24 Januari 2010 Kl: 19:38

Har funderat på att testa detta, då jag tycker det vore logiskt att detta skulle vara mer energirikt och naturligt för hunden att stoppa i sig. Men blir fundersam då jag tittar på energiinnehåll. Färskfruset innehåller betydligt mindre protein, fett och kolhydrater. Å andra sidan är färskfruset i regel billigare, men man vill ju fortfarande ge sin hund det bästa. Har en korth. vorsteh som jag både jagar och kör drag med.

Är det någon som kan ge mig fördelar/nackdelar gentemot vanligt torrfoder?

Någon som kör med det själv??

  << tillbaka
EftersöksService: 798    ApportService: 451    Forum: 28 806    
Startsida